01/2005) Karel Čapek 

Každý z nás zná úvahy o tom, že český národ toleruje leccos, ale jediné, co opravdu neodpouští, je úspěch. Život dnešního jubilanta mluví jak o úspěchu, tak i o závisti, malosti a jiných potížích.

Karel Čapek se narodil 9. ledna 1890 v 1:42 GMT v Malých Svatoňovicích. Otec byl lékař (Saturn je v desátém domě) a maminka byla sice krásná, nicméně duševně poněkud nevyrovnaná (doporučuji k přečtení knihu jeho sestry Heleny, která vyšla pod názvem Moji milí bratři a která boří iluze o skvělé patriarchální rodině, v níž se všichni měli přirozeně rádi). V horoskopu ji symbolizuje Luna v devátém domě ve Lvu, která není aspekty vůbec provázána s ostatními planetami. Jeho vztah k českému jazyku ovlivnila babička z matčiny strany, která se k dceři po ovdovění přestěhovala a o vnuka se vzorně starala. Během jeho studií se s ním stěhovala – nejdříve do Hradce Králové, posléze do Brna a nakonec do Prahy, kde v roce 1909 maturoval. Po maturitě následovala obvyklá studentská cesta do Mnichova, kde se obdivoval muzeím a galeriím. Na studiích střídal Mnichov, Berlín a Paříž, nicméně promován byl 29. listopadu 1915 v Praze. Válečná léta tráví jako domácí učitel v rodině hraběte Lažanského. Po válce se stává spolu s bratrem redaktorem Národních listů, kde vede kulturní rubriku.

V létě 1920 se seznamuje s mladou herečkou Olgou Scheinpflugovou, do níž se okamžitě zamiluje (tranzitní Jupiter stojí na Luně a Neptun na MC), ale ke sňatku dojde ze zdravotních důvodů až za dlouhých 15 let. V roce 1920 se poprvé hraje i drama R. U. R., z něhož se do světového jazykového fondu dostalo slovo „robot“. Zároveň se stává dramaturgem vinohradského divadla. 22. března 1922 je představen T. G. Masarykovi, o němž napsal nejenom populární, ale i velice literárně kvalitní Hovory s TGM. Na podzim se v jeho domě zavádí tradice pátečních schůzek intelektuálů různých politických názorů, známých „pátečníků“, jejichž kontakty přetrvaly až do jeho smrti. Druhá polovina dvacátých a první půle třicátých let plyne ve znamení jeho stále rostoucí popularity – a to nejenom doma, ale i ve světě. Z cest píše roztomilé črty, které jsou dodnes populární a neustále vydávané.

Druhá polovina třicátých let není už zdaleka tak idylická jako ta první. V Německu nastupuje fašismus a Čapek tento fakt ve svých dílech jasnozřivě interpretuje. V tomto období je také dvakrát navržen na Nobelovu cenu za literaturu, kterou však bohužel nedostal. V roce 1938 se v Praze koná kongres světového Penklubu (jehož české sekce byl dlouho předsedou). Tam vysvětluje svým spisovatelským kolegům nebezpečí fašismu a snaží se je přesvědčit, aby intervenovali u svých vlád. Spisovatelé však neměli patrně takové slovo a v září byla podepsána mnichovská dohoda. Po ní následovala emigrace presidenta Beneše a nevybíravé útoky na všechno, co mělo co do činění s první republikou a co Čapek ztělesňoval. Sám emigraci odmítl. Když v prosinci 1938 onemocněl chřipkou, nikdo nepředpokládal, že na ni 25. prosince 1938 v 18:45 v Praze zemře. Jeho žena ve svých pamětech píše, že k nim gestapo přišlo hned 15. března 1939. Ve chvíli, kdy jim říkala, že je pan doktor už skoro tři měsíce mrtvý, se poprvé od jeho smrti dokázala usmát.

Astroložka JaGa

Pro sestavení horoskopu potřebuji datum, čas a místo narození.

Horoskopy vykládám výhradně při osobním styku.

Kontakt

dr. Jarmila Gričová Šumbarská 704
735 41 Petřvald
+420 777 575 627 gricova.jarmila@gmail.com