24/2001) Poprava

 

Krátká letní noc z neděle 20. června na pondělí 21. června 1621 byla na Starém Městě Pražském neobyčejně rušná. Před radnicí začala vyrůstat monumentální stavba, na jejiž dekoraci se spotřebovalo mimo jiné i čtyřicet čtyři a půl štůčků černého sukna. Chystalo se totiž lešení, na kterém měli být ráno 21. června popraveni vůdcové českého stavovského odboje.

Poprava začala - podle tehdejších zvyků - za východu slunce. Po úvodních ceremoniích zazněla v pět hodin dělová rána, byly uzavřeny městské brány a celé barokní divadlo mohlo začít. Událost se téměř kryla s východem Slunce a proto má ascendent v Raku. Jeho vládkyně - Luna - se nachází v prvním domě pět stupňů od ascendentu. Podle astrologa Volguina je v pásmu, v němž je pro muže zvlášť nebezpečná... Ve dvanáctém osudovém domě se nachází pět planet - kromě Slunce ještě Merkur, Jupiter, Venuše a Saturn, který je ze strany dvanáctého domu na ascendentu, a nenápadně vysvětluje, o co vlastně realizací celého barokního divadla šlo. Ferdinand II. se sám považoval za otce monarchie, a své děti, které se proti němu vzbouřily, musel přísně a příkladně potrestat. K tomuto účelu nechal odsoudit ke ztrátě hrdel a statků vůdce povstání. Pikantní je, že vládce osmého domu smrti je Uran, jež je přesně na hrotu domu druhého. Kdo tedy na to měl nervy a žaludek, učinil po Bílé hoře prostřednictvím císařského majestátu (Uran je ve vládě Slunce) bez valných problémů z majetku cizího majetek vlastní.

Celá událost probíhala opravdu ve velkolepém duchu. Odsouzení nastupovali na popravčí lešení, kde je už očekával kat Jan Mydlář. Protože byl utrakvista, měl s mnohými odsouzenými společnou víru, a svým bratřím v Kristu prokázal neobvyklou laskavost. Počkal totiž s popravou až do chvíle, kdy dokončili svoji modlitbu. (Možná za to i něco dostal - protože vládce devátého domu víry je již zmíněný Uran na hrotu domu druhého.) Mezi soudci a odsouzenými byl však i daleko bližší vztah: Heřman Černín z Chudenic měl mezi nimi svého vlastního bratra Diviše (jediného katolíka mezi odsouzenými). Když tento vešel na lešení, odešel a vrátil se teprve ve chvíli, kdy bylo odsouzencovo tělo odneseno. Těžko můžeme dnes usoudit, jak mu v té chvíli bylo...

I když v sedmnáctém století byly politické veřejné popravy dosti běžné, byla ta staroměstská přece jenom výjimečná jak množstvím, tak společenským postavením odsouzenců. Její okázalost a krutost odsuzovali i současníci. Možná i to bylo důvodem generálního pardonu v únoru 1622 (Slunce tehdy stálo na MC staroměstské popravy). Kat během ní ztupil čtyři meče a vědom si toho, že pracoval dobře a zaslouží si odměnu, předložil účet. Karel z Lichtenštejna, který měl dobrý důvod, aby byl spokojen jak s průběhem exekuce, tak s majetkem, který se mu po konfiskacích pěkně rozmnožil, zareagoval velkoryse: místo 584 kop míšeňských dostal Jan Mydlář za čtyři hodiny práce plných 634 kop.

Čeští pánové nebyli zcela čeští - devět z nich vypovídalo před soudem německy - a nebyli, jak již bylo řečeno, všichni ani protestanti, může nás však utěšit, že o půlnoci na 21. června se podle pověsti všichni sešli před Týnským chrámem a šli k oltáři, kde přijímali Tělo Páně pod obojí způsobou. Možná se pak modlili za svou vlast, které dali to nejcennější, co měli. Dej Bůh, aby byla jejich modliteb hodna.

Astroložka JaGa

Pro sestavení horoskopu potřebuji datum, čas a místo narození.

Horoskopy vykládám výhradně při osobním styku.

Kontakt

dr. Jarmila Gričová Šumbarská 704
735 41 Petřvald
+420 777 575 627 gricova.jarmila@gmail.com